Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa gazet codziennych, czasopism, magazynów, wydawnictw specjalistycznych oraz gazet w wersji elektronicznej dla Urzędu Miasta Łodzi w 2018 r.". Nr ref.: DOA-ZP.VII.271.151.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 19.12.2017 11:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

97 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

221 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ

822 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o Wyborze Oferty

157 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

106 KB

CPV Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny (22200000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (19.12.2017 11:50)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (02.01.2018 14:30)

Ilość odwiedzin: 415