Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w dziedzinie tworzenia modelu zarządzania procesami rewitalizacji w mieście Łodzi w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).". Nr ref.: DOA-ZP-VII.271.155.2017
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 12.01.2018 14:20
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-VII.271.155.2017

119 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-DOA-ZP-VII.271.155.2017

294 KB

Części załączników do SIWZ Załaczniki do SIWZ DOA-ZP-VII.271.155.2017

10 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty - DOA-ZP-VII.271.155.2017

379 KB

Informacja z otwarcia ofert INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

585 KB

CPV Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem (72224000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (12.01.2018 14:20)

Informację zmodyfikował(a): Dagmara Janczyk (22.03.2018 13:00)

Ilość odwiedzin: 645