Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Obsługa i utrzymanie szaletów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta Łodzi w 2018 r.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.1.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 11.01.2018 16:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.1.2018

114 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.1.2018

932 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ- DOA-ZP-II.271.1.2018

2 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź na pyt 1 - DOA-ZP-II.271.1.2018

51 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty

46 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.1.2018

48 KB

CPV Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane (90600000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dagmara Janczyk (11.01.2018 16:10)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (06.02.2018 14:42)

Ilość odwiedzin: 744