Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Remonty i przebudowa chodników oraz inne prace naprawczo-remontowe na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.2.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 22.01.2018 16:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 2/2018_BZP ogłoszenie

139 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 2/2018_SIWZ

258 KB

Części załączników do SIWZ 2/2018_Załączniki

244 KB

2/2018_Załączniki

286 KB

2/2018_Załącziki

56 KB

2/2018_Załączniki

56 KB

2/2018_Załączniki

57 KB

2/2018_Załączniki

49 KB

2?2018_Załączniki

41 KB

2/2018_Załączniki

41 KB

2/2018_Załączniki

702 KB

2/2018_Załączniki

701 KB

2/2018_Załączniki

702 KB

2/2018_Załączniki do OPZ

3 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór dla części II i III

64 KB

Wybór dla części I

72 KB

Wybór ponowny dla cz. 3

58 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

62 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (45233222-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (22.01.2018 16:00)

Informację zmodyfikował(a): Elżbieta Maciejewska (14.03.2018 15:41)

Ilość odwiedzin: 801