Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku XXVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wileńskiej 22A, 94-029 Łódź". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.6.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 23.01.2018 14:04
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie_o_zamówieniu

66 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

72 KB

Opublikowana zmiana ogłoszenia_84565-2018-TED

28 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

993 KB

Części załączników do SIWZ wzor_umowy_LO_26.pdf

6 MB

dokumentacja_LO26.zip

26 MB

ZALACZNIKI_DO_SIWZ.zip

2 MB

Nowy rysunek do erraty projektu budowlanego

814 KB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

77 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania

298 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór oferty

85 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

75 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (23.01.2018 14:04)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (20.03.2018 13:26)

Ilość odwiedzin: 1185