Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Druk materiałów informacyjno – promocyjnych (druk materiałów dotyczących przedsiębiorczości)". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.6.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 24.01.2018 12:55
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

93 KB

Załączniki do ogłoszenia zał. 1 do ogłosz. - instrukcja dla Wykonawców

238 KB

zał. 2 do ogłosz. - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

49 KB

zał. 2 do ogłosz. - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

68 KB

zał. 3 do ogłosz. - przesłanki wykluczenia

48 KB

zał. 3 do ogłosz. - przesłanki wykluczenia

141 KB

zał. 4 do ogłosz. - ops przedmiotu zamówienia

37 KB

zał. 5 do ogłosz. - formularz ofertowy

37 KB

zał. 6 do ogłoszenia - wzór umowy

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

28 KB

CPV Usługi drukowania (79810000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (24.01.2018 12:55)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (08.02.2018 10:22)

Ilość odwiedzin: 289