Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Druk materiałów informacyjno – promocyjnych (druk zaproszeń, pocztówek, kartek okolicznościowych)". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.7.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 24.01.2018 13:14
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

93 KB

Załączniki do ogłoszenia zał. 1 do ogłosz. - instrukcja dla Wykonawców

240 KB

zał. 2 do ogłosz. - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

50 KB

zał. 2 do ogłosz. - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

68 KB

zał. 3 do ogłosz. - przesłanki do wykluczenia

47 KB

zał. 3 do ogłosz. - przesłanki wykluczenia

141 KB

zał. 4 do ogłosz. - opis przedmiotu zamówienia

27 KB

zał. 5 do ogłosz. - formularz ofertowy

32 KB

zał. 6 do ogłosz. - wzór umowy

882 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

28 KB

CPV Usługi drukowania (79810000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (24.01.2018 13:14)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (08.02.2018 13:20)

Ilość odwiedzin: 247