Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Druk materiałów informacyjno – promocyjnych (druk ulotek promujących walory turystyczne Łodzi)". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.10.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 24.01.2018 13:38
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

93 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

24 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia licytacja

978 KB

Załączniki do ogłoszenia zał. 1 do ogłosz. - instrukcja dla Wykonawców

239 KB

zał. 2 do ogłosz. - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

49 KB

zał. 2 do ogłosz. - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

68 KB

zał. 3 do ogłosz. - przesłanki wykluczenia

47 KB

zał. 3 do ogłosz. - przesłanki wykluczenia

142 KB

zał. 4 do ogłosz. - opis przedmiotu zamówienia

27 KB

zał. 5 do ogłosz. - formularz ofertowy

35 KB

zał. 6 do ogłosz. - wzór umowy

807 KB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczące załączników do ogłoszenia Pytania wraz z odpowiedziami do załączników do ogłoszenia

51 KB

Zmiana treści załączników do ogłoszenia Zmiana terminu składania wniosków

47 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

30 KB

CPV Usługi drukowania (79810000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (24.01.2018 13:38)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (13.02.2018 13:24)

Ilość odwiedzin: 492