Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa materiałów promocyjnych różnych". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.14.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 26.01.2018 11:15
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

92 KB

Załączniki do ogłoszenia zał. 1 do ogłosz. - instrukcja dla Wykonawców

238 KB

zał. 2 do ogłosz. - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

49 KB

zał. 2 do ogłosz. - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

68 KB

zał. 3 do ogłosz. - przesłanki wykluczenia

47 KB

zał. 3 do ogłosz. - przesłanki wykluczenia

141 KB

zał. 4 do ogłosz. - opis przedmiotu zamówienia

679 KB

zał. 5 do ogłosz. - formularz ofertowy

34 KB

zał. 6 do ogłosz. - wzór umowy

3 MB

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczące załączników do ogłoszenia Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczące załączników do ogłoszenia

56 KB

Zmiana treści załączników do ogłoszenia Zmiana treści załączników do ogłoszenia

42 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

28 KB

CPV Materiały reklamowe (22462000-6)
Długopisy z końcówką z włókna (30192123-9)
Ceramika (44111300-4)
Torby włókiennicze (18936000-9)
Akcesoria zasilające (30237280-5)
Różne wyroby włókiennicze (39560000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (26.01.2018 11:15)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (12.02.2018 13:24)

Ilość odwiedzin: 460