Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa PenDrive’ów". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.15.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 26.01.2018 11:28
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

93 KB

Załączniki do ogłoszenia zał. 1 do ogłosz. - instrukcja dla Wykonawców

237 KB

zał. 2 do ogłosz. - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

49 KB

zał. 2 do ogłosz. - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

68 KB

zał. 3 do ogłosz. - przesłanki wykluczenia

47 KB

zał. 3 do ogłosz. - przesłanki wykluczenia

142 KB

zał. 4 do ogłosz. - opis przedmiotu zamówienia

103 KB

zał. 5 do ogłosz. - formularz ofertowy

33 KB

zał. 6 do ogłosz. - wzór umowy

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

24 KB

CPV Pamięci (30237230-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (26.01.2018 11:28)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (12.02.2018 13:25)

Ilość odwiedzin: 417