Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa koszulek". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.16.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 26.01.2018 11:35
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

94 KB

Załączniki do ogłoszenia zał. 1 do ogłosz. - instrukcja dla Wykonawców

238 KB

zał. 2 do ogłosz. - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

49 KB

zał. 2 do ogłosz. - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

68 KB

zał. 3 do ogłosz. -przesłanki wykluczenia

47 KB

zał. 3 do ogłosz. - przesłanki wykluczenia

142 KB

zał. 4 do ogłosz. - opis przedmiotu zamówienia

2 MB

zał. 5 do ogłosz. - formularz ofertowy

35 KB

zał. 6 do ogłosz. - wzór umowy

3 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

25 KB

CPV Koszulki (18331000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (26.01.2018 11:35)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (13.02.2018 15:47)

Ilość odwiedzin: 504