Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na terenie miasta Łodzi: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Więckowskiego – Zieloną), ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (pomiędzy ulicami Zieloną – 6 Sierpnia), ul. Lipową (pomiędzy ul. Więckowskiego – Zieloną), ul. Lipową (pomiędzy ul. 1 Maja – Próchnika), ul. Próchnika (pomiędzy ulicami Lipową – Żeromskiego).”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.10.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 02.02.2018 16:01
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE UZP

114 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

283 KB

Części załączników do SIWZ ZAŁ. DO SIWZ

4 MB

Opis Przedmiotu Zamówienia

901 KB

umowy

2 MB

do edycji zał 2-8

1,007 KB

Informacja o Wyborze Oferty WYBÓR - I CZĘŚĆ POSTĘPOWANIA

43 KB

WYBÓR - II CZĘŚĆ POSTĘPOWANIA

45 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - 15.03.2018 r.

48 KB

CPV Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (02.02.2018 16:01)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (11.04.2018 13:42)

Ilość odwiedzin: 2071