Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ""Usługa zakupu wejściówek na międzynarodowe wydarzenia branżowe w 2018 r. w ramach projektu „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy".". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.9.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 06.02.2018 16:20
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

102 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

790 KB

Części załączników do SIWZ OPZ

164 KB

Formularz ofertowy

607 KB

FO

283 KB

wzór umowy

6 MB

Informacja o Wyborze Oferty 9_informacja o wyborze oferty

60 KB

Informacja z otwarcia ofert 9_informacja z otwarcia ofert

44 KB

CPV Inne usługi (98390000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (06.02.2018 16:20)

Informację zmodyfikował(a): Elżbieta Maciejewska (21.02.2018 14:32)

Ilość odwiedzin: 301