Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Udzielenie licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania do backup’u CommVault Simpana 11 wraz z usługą wsparcia producenta". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.17.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 08.02.2018 15:20
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

90 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

168 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1_opz

25 KB

Załącznik nr 2-5

933 KB

Załącznik nr 2-5

983 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

57 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

45 KB

CPV Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania (48710000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (08.02.2018 15:20)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (19.02.2018 12:55)

Ilość odwiedzin: 278