Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej 2, przebudowa istniejącej zabudowy oraz rozbiórka budynków gospodarczych przy: ul. Wschodniej 50 i ul. Wschodniej 52 w Łodzi wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.13.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 20.02.2018 11:03
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

160 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłana do publikacji

78 KB

Opublikowana zmiana ogłoszenia o zamówieniu

75 KB

2_zmiana ogłoszenia o zamówieniu_wysłana do publikacji

72 KB

Roboty budowlane - 139214-2018 - TED Tenders Electronic Daily

22 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

2 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-8 do SIWZ

10 MB

Informacja o udostępnieniu PFU z załącznikami

88 KB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ

180 KB

Zamienny załącznik nr 2_Formularz ofertowy do SIWZ

627 KB

Zamienny Załącznik nr 7 do SIWZ_wzór umowy

5 MB

2_Zmiana treści SIWZ

53 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Wyjaśnienia treści SIWZ_pytania i odpowiedzi

319 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

34 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

34 KB

Inne Informacje Informacja o wizji

25 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne (71000000-8)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Badanie gruntu (45111250-5)
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111291-4)
Roboty w zakresie usuwania gleby (45112000-5)
Roboty w zakresie kształtowania terenu (45112700-2)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania parków (45112711-2)
Roboty w zakresie kształtowania ogrodów (45112712-9)
Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych (45112720-8)
Roboty budowlane w zakresie budynków (45210000-2)
Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych (45233161-5)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Wyrównywanie terenu (45236000-0)
Roboty instalacyjne w budynkach (45300000-0)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych (45311000-0)
Instalowanie wind (45313100-5)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne (45330000-9)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Instalowanie wentylacji (45331210-1)
Roboty instalacyjne hydrauliczne (45332200-5)
Roboty instalacyjne kanalizacyjne (45332300-6)
Roboty instalacyjne gazowe (45333000-0)
Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
Roboty instalacyjne przeciwpożarowe (45343000-3)
Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty renowacyjne (45453100-8)
Usługi architektoniczne i podobne (71200000-0)
Usługi projektowania architektonicznego (71220000-6)
Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych (71221000-3)
Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni (71222000-0)
Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych (71223000-7)
Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania (71240000-2)
Nadzór nad projektem i dokumentacją (71248000-8)
Usługi inżynieryjne (71300000-1)
Usługi elektryczne (71314100-3)
Usługi budowlane (71315000-9)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu (71400000-2)
Usługi planowania przestrzennego (71410000-5)
Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu (71420000-8)
Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
Usługi zarządzania budową (71540000-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (20.02.2018 11:03)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (27.11.2019 08:47)

Ilość odwiedzin: 3299

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
27.11.2019 08:47 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
12.06.2018 13:57 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
16.04.2018 15:07 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
03.04.2018 10:21 Anna Tomczyk Modyfikacja treści
29.03.2018 08:55 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
21.03.2018 11:55 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
19.03.2018 15:03 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
08.03.2018 11:34 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
08.03.2018 11:34 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
20.02.2018 11:03 Barbara Rudzka Utworzenie strony