Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 19 (wraz z PG 21) ul. Balonowa 1 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.21.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 21.02.2018 14:40
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu-DOA-ZP-II.271.21.2018

148 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-DOA-ZP-II.271.21.2018

1,022 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-DOA-ZP-II.271.21.2018

4 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź 1 - DOA-ZP-II.271.21.2018

116 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór oferty- DOA-ZP-II,271,21,2018

50 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert-DOA-ZP-II.271.21.2018

38 KB

CPV Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (21.02.2018 14:40)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (16.03.2018 13:27)

Ilość odwiedzin: 573