Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 1 -Przebudowa i nadbudowa istniejącej zabudowy przy: ul. Włókienniczej 4 oraz przebudowa i rozbiórka budynków przy ul. Włókienniczej nr 6 i 8 wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji budynków w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.22.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg ograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 22.02.2018 11:40
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu-II.22.2018

162 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia zmiana ogłoszenia 1-II.22.2018

85 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.22.2018

2 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-II.22.2018

13 MB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ 1-II.22.2018

441 KB

OPZ-zmiana 1-II.22.2018

3 MB

zał. 2-Formularz ofertowy-II.22.2018

117 KB

Formularz ofertowy-zmiana-II.22.2018

151 KB

wzór umowy -zmiana-II.22.2018

7 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedź na zapytanie-II.22.2018

78 KB

odpowiedzi 2-II.22.2018

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty-II.22.2018

67 KB

Inne Informacje wizja lokalna-II.22.2018

37 KB

Informacja z otwarcia ofert-II.22.2018

63 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Metryka strony i historia zmian