Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - Projekt 1 - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków przy ul. Włókienniczej 11 w Łodzi, wraz z rozbiórkami i niezbędną infrastrukturą techniczną i aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku oraz przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 31 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz aranżacją architektoniczną dla elewacji wschodniej budynku w systemie „zaprojektuj i wybuduj”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.14.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 22.02.2018 19:50
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 14_DUUE_ogloszenie o zamówieniu

69 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 14_DUUUE_zmiana 1 ogłoszenia o zamówueniu

30 KB

14_ogłoszenie o zmianie ogloszenia

55 KB

14_Ogłoszenie o zmianie_zmiana 3

28 KB

14_Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu _zmiana 4

28 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 14_SIWZ

429 KB

Części załączników do SIWZ 14_Załączniki do SIWZ

12 MB

Zmiana SIWZ 14_Zmiana 1 SIWZ

392 KB

14_Załączniki do SIWZ_zmiana 1

9 MB

14_zmiana 2 SIWZ

106 KB

14_Zmiana 2 SIWZ

65 KB

14_zmiana SIWZ_zm.3

202 KB

14_Zmiana 4 SIWZ

67 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 14_Odpowiedzi na pytania_1

193 KB

14_Odpowiedzi na pytania_1_załącznik

9 MB

14_Odpowiedzi na pytania_2

649 KB

14_Odpowiedzi na pytania_3

68 KB

Informacja o Wyborze Oferty 14_info o wyborze oferty_cz. 1

188 KB

14_info o wyborze oferty_cz.2

85 KB

Informacja z otwarcia ofert 14_informacja z otwarcia ofert

112 KB

Inne Informacje 14_Informacja o udostępnieniu PFU

121 KB

14_terminy wizji lokalnej

114 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Elżbieta Maciejewska (22.02.2018 19:50)

Informację zmodyfikował(a): Elżbieta Maciejewska (12.06.2018 13:03)

Ilość odwiedzin: 3892

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
12.06.2018 13:03 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
30.05.2018 15:57 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
09.05.2018 14:22 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
04.05.2018 13:30 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
17.04.2018 16:03 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
06.04.2018 12:55 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
06.04.2018 12:47 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
23.03.2018 15:24 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
08.03.2018 14:50 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
08.03.2018 14:50 Elżbieta Maciejewska Modyfikacja treści
22.02.2018 19:50 Elżbieta Maciejewska Utworzenie strony