Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "zakup powierzchni reklamowej oraz powierzchni na zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów w II, III i IV kwartale 2018 r.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.23.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 23.02.2018 14:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie-II.23.2018

120 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-II.23.2018

23 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.23.2018

208 KB

Części załączników do SIWZ załączniki do SIWZ-II.23.2018

1 MB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ-II.23.2018

118 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedź na zapytanie-II.23.2018

53 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór oferty - cz. 3-II.23.2018

56 KB

wybór oferty-cz. 5-II.23.2018

59 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania informacja o unieważnieniu części 1, 2 i 4 -II.23.2018

39 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert-II.23.2018

60 KB

CPV Usługi publikacji (79970000-4)
Usługi introligatorskie oraz wykańczalnicze (79971000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (23.02.2018 14:40)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (22.03.2018 11:40)

Ilość odwiedzin: 424