Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa koszulek". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.26.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 26.02.2018 12:55
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

93 KB

Załączniki do ogłoszenia zał. 1 - Instrukcja dla Wykonawców

238 KB

zał. 2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

49 KB

zał. 2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

68 KB

zał. 3 - przesłanki wykluczenia

47 KB

zał. 3 - przesłanki wykluczenia

142 KB

zał. 4 - opis przedmiotu zamówienia

2 MB

zał. 5 - formularz ofertowy

35 KB

zał. 6 - wzór umowy

2 MB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

30 KB

CPV Koszulki (18331000-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (26.02.2018 12:55)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (19.03.2018 12:46)

Ilość odwiedzin: 323