Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania programu zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego w ramach projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” (projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020)". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.12.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 28.02.2018 15:50
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

103 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

35 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

321 KB

Części załączników do SIWZ zał. 1 - opis przedmiotu zamówieniu

149 KB

zał. 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

238 KB

zał. 2 - formularz ofertowy

200 KB

zał. 2 - formularz ofertowy

2 MB

zał. 3 - spełnienie warunków udziału w postępowaniu

160 KB

zał. 3 - spełnienie warunków udziału w postępowaniu

2 MB

zał. 4 - przesłanki wykluczenia z postępowania

164 KB

zał. 4 - przesłanki wykluczenia z postępowania

2 MB

zał. 5 - grupa kapitałowa

150 KB

zał. 5 - grupa kapitałowa

2 MB

zał. 6 - wzór wykazu osób

171 KB

zał. 6 - wzór wykazu osób

2 MB

zał. 7 - wzór umowy

3 MB

zał. 8 - projekt zobowiązania podmiotu trzeciego

135 KB

zał. 8 - projekt zobowiązania podmiotu trzeciego

2 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

83 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi SIWZ - pytania i odpowiedzi

126 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

152 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

50 KB

CPV Usługi doradztwa (85312320-8)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (28.02.2018 15:50)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (19.04.2018 15:31)

Ilość odwiedzin: 1505