Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 131 przy ul. Podgórnej 57a w Łodzi w ramach projektu pn.: „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.18.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 06.03.2018 10:20
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu_PM 131

154 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_wysłane do publikacji

73 KB

Opublikowana zmiana ogłoszenia o zamówieniu

70 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ_PM 131

998 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ nr 1-8_PM 131

12 MB

Dokumentacja projektowa bud-arch_PM 131

53 MB

Dokumentacja projektowa instalacje c.o._PM 131

46 MB

Dokumentacja projektowa elektryczna_PM 131

7 MB

STWiOR i przedmiary_PM 131

62 MB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ

60 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Pytania i odpowiedzi do SIWZ_PM 131

240 KB

Załącznik do pytań i odpowiedzi_detal balustrady

67 KB

Załącznik do pytań i odpowiedzi_oświadczenie proj.

510 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

42 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o uniewaznieniu postępowania

56 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

38 KB

CPV Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć dachowych (45261210-9)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (45311200-2)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (06.03.2018 10:20)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (26.07.2018 14:27)

Ilość odwiedzin: 1158

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
26.07.2018 14:27 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
26.07.2018 14:26 Dorota Ciołkowska Modyfikacja treści
01.06.2018 12:13 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
26.04.2018 13:54 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
11.04.2018 12:03 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
10.04.2018 13:37 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
09.04.2018 14:09 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
09.04.2018 14:07 Barbara Rudzka Modyfikacja treści
06.03.2018 10:20 Barbara Rudzka Utworzenie strony