Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 64 przy ul. Anczyca 6, 93-262 Łódź.". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.16.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 06.03.2018 10:23
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu OGŁOSZENIE UE 06.03.2018

143 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA UE -09.04.2018

72 KB

OGŁOSZENIE UE-o zmianie terminu składania na 25.04

69 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ- 06.03.2018

1 MB

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W SIWZ

4 MB

Części załączników do SIWZ ZAŁ. 1-6 i 8 do edycji do SIWZ

259 KB

ZAŁ 1-8 W PDF do SIWZ

7 MB

ZAŁ. 9 DOKUMENTACJA TECHNICZNA do SIWZ

39 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ- TERMIN 09.04.2018

57 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi ODPOWIEDZI NA PYTANIA - 09.04.2018

277 KB

Informacja o Wyborze Oferty WYBÓR 04.06.2018 - INF.

41 KB

Informacja z otwarcia ofert INFOR. Z OTWARCIA OFERT 25.04.2018

33 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (06.03.2018 10:23)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (04.06.2018 12:08)

Ilość odwiedzin: 1112

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
04.06.2018 12:08 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
25.04.2018 14:37 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
11.04.2018 11:05 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
11.04.2018 11:04 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
09.04.2018 14:35 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
09.04.2018 14:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.04.2018 13:56 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
09.04.2018 13:55 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
06.03.2018 10:23 Grażyna Gumińska Utworzenie strony