Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ""Mobilna Łódź” – kampania informacyjno – promocyjna realizowana w formie mobilnej przestrzeni wystawienniczej o minimalnej powierzchni 37 m2 odwiedzającej min. 30 miast w Polsce". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.25.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 08.03.2018 11:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DUUE

129 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

78 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

3 MB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ

3 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

153 KB

Opis Przedmiotu Zamówienia - Zmiana z dn.13.04.2018

874 KB

Formularz ofertowy - zmiana z dn. 13.04.2018

254 KB

Formularz ofertowy .doc - zmiana z dn.13.04.2018

182 KB

umowa wraz z załącznikami - zmiana z dn. 13.04.2018

745 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania

511 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DOA-ZP-II.271.25.2018

56 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

39 KB

CPV Usługi reklamowe (79341000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (08.03.2018 11:00)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (25.05.2018 14:10)

Ilość odwiedzin: 600