Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 174 przy ul. Kusocińskiego 122a, w Łodzi w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.20.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 09.03.2018 09:52
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu OJS048-104592

167 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

73 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 154497-2018 _11-04-2018

30 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

998 KB

Części załączników do SIWZ DOKUMENTACJA_BUDOWLANKA.zip

24 MB

DOKUMENTACJA_INSTALACJA.zip

37 MB

ekspertyza_ornitologiczna.zip

11 MB

STWIORB.zip

27 MB

ZALACZNIKI_DO_DOKUMENTACJI.zip

11 MB

ZALACZNIKI_DO_SIWZ.zip

11 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

75 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi na pytania

199 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

744 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

59 KB

CPV Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć dachowych (45261210-9)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (45311200-2)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (09.03.2018 09:52)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (18.05.2018 11:04)

Ilość odwiedzin: 915