Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ""Budowa siłowni plenerowej wraz z budową zewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej przy ul. Dennej w Łodzi. MINI PARK Pienista – Denna – etap II"". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.29.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 09.03.2018 15:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamowieniu

109 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

243 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ

1 MB

Załączniki do OPZ

20 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór oferty najkorzystniejszej

44 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

57 KB

CPV Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (45231400-9)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (45112723-9)
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg (45233250-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (09.03.2018 15:10)

Informację zmodyfikował(a): Ewelina Cichocka (28.05.2018 15:13)

Ilość odwiedzin: 744