Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Roboty budowlane pn.: Park miejski z edukacyjną ścieżką ekologiczną, boiskiem i placem zabaw przy ul. Byszewskiej. Etap I część II i etap II.". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.34.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 27.03.2018 17:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.34.2018

120 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-DOA-ZP-II.271.34.2018

283 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ -DOA-ZP-II.271.34.2018

210 KB

Załączniki nr 2,3,4,5,6,7,9 do SIWZ - DOA-ZP-II.271.34.2018

258 KB

Załączniki nr 2-7,9 do SIWZ (pdf) - DOA-ZP-II.271.34.2018

851 KB

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór Umowy -DOA-ZP-II.271.34.2018

1 MB

Załączniki do OPZ - dokumnetacja projketowa -DOA-ZP-II.271.34.2018

16 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty-DOA-ZP-II.271.34.2018

48 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.34.2018

45 KB

CPV Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw (45112723-9)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg (45233250-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dagmara Janczyk (27.03.2018 17:10)

Informację zmodyfikował(a): Dagmara Janczyk (19.04.2018 09:52)

Ilość odwiedzin: 536