Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Opracowanie merytoryczne (w tym przygotowanie artykułów, felietonów, wywiadów) i graficzne oraz redakcja, skład, korekta, druk, tłumaczenie, przygotowanie wersji elektronicznej na urządzenia mobilne, promocja na portalu społecznościowym, a także częściowa dystrybucja dziesięciu edycji biuletynu „Łódź Kreuje Innowacje” w ramach projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy - część II”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.36.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 28.03.2018 16:40
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.36.2018

127 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.36.2018

824 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.36.2018

6 MB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania - DOA-ZP-II.271.36.2018

743 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia - DOA-ZP-II.271.36.2018

328 KB

CPV Usługi drukowania i powiązane (79800000-2)
Usługi drukowania i dystrybucji (79824000-6)
Usługi świadczone przez autorów (92312210-6)
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych (79530000-8)
Usługi projektów graficznych (79822500-7)
Usługi fotograficzne i pomocnicze (79960000-1)
Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
Usługi składu (79822000-2)
Usługi korektorskie (79821100-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (28.03.2018 16:40)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (10.04.2018 15:57)

Ilość odwiedzin: 299