Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie osiedla Nowosolna na terenie nieruchomości o numerze ewidencyjnym działek: 160/11, 129/22, obręb W-48”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.28.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 04.04.2018 14:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

88 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

207 KB

Części załączników do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

36 KB

Załączniki do SIWZ

228 KB

Załaczniki nr 2,3,4,5,6,7,8 do SIWZ

111 KB

wzór umowy

346 KB

Koncepcja uporządkowania systemu odprowadzania wód opadowych z określeniem sposobu, kierunków odpływu i retencji wód dla terenu zlewni ,,Nowosolna’’ Tabele

1,002 KB

Koncepcja uporządkowania systemu odprowadzania wód opadowych z określeniem sposobu, kierunków odpływu i retencji wód dla terenu zlewni ,,Nowosolna’’ Mapy

42 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedz na pytanie od Wykonawcy

37 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybor_BIP.pdf

46 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

43 KB

CPV Usługi inżynieryjne (71300000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (04.04.2018 14:10)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (08.05.2018 12:48)

Ilość odwiedzin: 423