Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Wykonanie nasadzeń kwiatów, bylin i krzewów wraz z pielęgnacją na terenach wskazanych przez Zamawiającego w Mieście Łodzi w roku 2018.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.25.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 04.04.2018 15:26
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 04.04.2018 OGŁOSZENIE UZP

105 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 25. SIWZ

270 KB

Części załączników do SIWZ 25. SIWZ Z ZAŁACZNIKAMI, WZÓR UMOWY PDF

1 MB

25. ZAŁ. 2-8 DO siwz WERSJA DO EDYCJI

75 KB

Informacja o Wyborze Oferty 20.04.2018 - inf. o wyborze oferty

44 KB

Informacja z otwarcia ofert INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 16.04.2018

38 KB

CPV Usługi ogrodnicze (77300000-3)
Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych (77310000-6)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (04.04.2018 15:26)

Informację zmodyfikował(a): Grażyna Gumińska (20.04.2018 13:53)

Ilość odwiedzin: 437