Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, pochodzących z terenu miasta Łodzi, w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2018r.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.23.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 05.04.2018 10:20
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

217 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

85 KB

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

71 KB

ogloszenie o zmianie ogloszenia 3

90 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

290 KB

Części załączników do SIWZ zał. 1 OPZ

42 KB

zał 2,4,5

231 KB

zał.2,4,5

278 KB

zał 3 JEDZ

152 KB

zał.3 JEDZ

45 KB

ZAŁ 3A instrukcja JEDZ

1 MB

zał 5 umowa

784 KB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ

156 KB

OPZ po zmianie

43 KB

Formularz ofertowy po zmianie

180 KB

formularz ofertowy po zmianie

270 KB

umowa po zmianie

783 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi odpowiedzi na pytania

966 KB

Informacja o Wyborze Oferty najkorzystniejsza cz. 3,4,5,6,7,8

98 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania unieważnienie cz.1,2 zamówienia

57 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

135 KB

CPV Usługi związane z odpadami (90500000-2)
Usługi recyklingu odpadów (90514000-3)
Usuwanie i obróbka odpadów (90510000-5)
Usługi gospodarki odpadami (90533000-2)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (05.04.2018 10:20)

Informację zmodyfikował(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (12.06.2018 15:35)

Ilość odwiedzin: 864