Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Usługa przygotowania koncepcji, przeprowadzenie oraz ewaluacja spójnej kampanii informacyjno-promocyjnej w związku z realizacją przez Miasto Łódź projektu pn. „Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.38.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 05.04.2018 11:00
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu -DOA-ZP-II.271.38.2018

144 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia DOA-ZP-II.271.38.2018

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 DOA-ZP-II.271.38.2018

72 KB

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 DOA-ZP-II.271.38.2018

72 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ- DOA-ZP-II.271.38.2018

277 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-DOA-ZP-II.271.38.2018

5 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ DOA-ZP-II.271.38.2018

368 KB

Zmiana nr 2 SIWZ DOA-ZP-II.271.38.2018

87 KB

Zmiana nr 3 SIWZ DOA-ZP-II.271.38. 2018

75 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi DOA-ZP-II.271.38.2018

51 KB

Odpowiedź nr 2 DOA-ZP-II.271.38.2018

50 KB

Odpowiedzi nr 3 DOA-ZP-II.271.38.2018

160 KB

Odpowiedzi nr 4 DOA-ZP-II.271.38.2018

364 KB

Odpowiedzi nr 5 DOA-ZP-II.271.38.2018

105 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór DOA-ZP-II.271.38.2018

60 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-II.271.38.2018

51 KB

CPV Usługi prowadzenia kampanii reklamowych (79341400-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (05.04.2018 11:00)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (01.08.2018 14:56)

Ilość odwiedzin: 1063