Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Dostawa licencji oprogramowania ochrony antywirusowej i antyspamowej dla systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Łodzi wraz z asystą techniczną na okres 12 miesięcy". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.46.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 06.04.2018 14:50
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

89 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

225 KB

Części załączników do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

79 KB

Załączniki do SIWZ

179 KB

Istotne postanowienia umowy

229 KB

Załączniki do SIWZ

199 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

47 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

63 KB

CPV Pakiety oprogramowania antywirusowego (48761000-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Ewelina Cichocka (06.04.2018 14:50)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (18.04.2018 10:29)

Ilość odwiedzin: 269