Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Kampania komunikacyjno-reklamowa miasta w mediach społecznościowych". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.41.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 10.04.2018 12:15
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.41.2018

110 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ -DOA-ZP-II.271.41.2018

227 KB

Części załączników do SIWZ ZAłaczniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.41.2018

1 MB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedzi do SIWZ DOA-ZP-II.271.41.2018

167 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz.2 DOA-ZP-II.271.41.2018

55 KB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 DOA-ZP-II.271.41.2018

61 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert DOA-ZP-II.271.41.2018

75 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (10.04.2018 12:15)

Informację zmodyfikował(a): Maria Herszel (22.05.2018 16:21)

Ilość odwiedzin: 847