Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: ",,Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, znajdujących się na terenie Miasta Łodzi w sektorze Polesie w okresie od 01 lipca 2018r. do 30 czerwca 2021r.”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.30.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 13.04.2018 16:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Inne Informacje ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystośc ex ante, zgodnie z art. 67 ust.2

117 KB

opublikowane ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante, zgodnie z art. 67 ust.2

118 KB

przekazane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

118 KB

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia

50 KB

CPV Usługi związane z odpadami (90500000-2)
Usługi wywozu odpadów (90511000-2)
Usługi recyklingu odpadów (90514000-3)
Usuwanie i obróbka odpadów (90510000-5)
Usługi gospodarki odpadami (90533000-2)
Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (90513100-7)
Usługi transportu odpadów (90512000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (13.04.2018 16:10)

Informację zmodyfikował(a): Elżbieta Maciejewska (23.07.2018 11:59)

Ilość odwiedzin: 334