Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Praussa 2 i XVIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Perla 11 w Łodzi w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT).". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.32.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 16.04.2018 09:06
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu 161097-2018-TED

73 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1

42 KB

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1

34 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

994 KB

Części załączników do SIWZ ZALACZNIKI_DO_SIWZ.zip

3 MB

dokumentacja_projektowa.zip

130 MB

ekspertyza_ornitologiczna.zip

19 MB

przedmiary.zip

12 MB

wzor_tabllicy_informcyjnej_pamiatkowej_RPO_WL

1 MB

zgloszenia.zip

1 MB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ_17-04-2018

64 KB

Nowy_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ.docx

49 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

825 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

574 KB

CPV Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć dachowych (45261210-9)
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych (45311200-2)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dorota Ciołkowska (16.04.2018 09:06)

Informację zmodyfikował(a): Dorota Ciołkowska (18.06.2018 12:57)

Ilość odwiedzin: 784