Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Budowa oświetlenia na terenie miasta Łodzi w trybie zaprojektuj i wybuduj na ul. Gubałówka oraz na drodze osiedlowej wzdłuż Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima stanowiącej dojazd od al. Wyszyńskiego”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.35.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 16.04.2018 14:54
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie BZP

84 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

278 KB

Części załączników do SIWZ OPZ dla części I

98 KB

OPZ część II

93 KB

Formularz ofertowy wersja edytowalna

334 KB

Formularz ofertowy

243 KB

umowa

1 MB

PFU_ część 1

277 KB

PFU_część 2

316 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

58 KB

Wybor_na_BIP.pdf

44 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

95 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych (45231400-9)
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania (71320000-7)
Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego (45316110-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Anna Tomczyk (16.04.2018 14:54)

Informację zmodyfikował(a): Anna Tomczyk (11.06.2018 15:01)

Ilość odwiedzin: 543