Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Przędzalnianej 70 w Łodzi w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.37.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 20.04.2018 10:32
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu 37. OGŁOSZENIE UE

138 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 37. Zmiana ogłoszenia UE. 10.05.2018

74 KB

OGŁOSZENIE zmian -UE-NR 201709-2018

70 KB

OGŁ. UE - ZMIANA TERMINU - nr 227815-2018-PL

70 KB

III zmiana ogłoszenia wysłne 29.05.2018

81 KB

OGŁOSZENIE UE - III ZMIANA TERMINU NA 12.06.2018

78 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 37. SIWZ z załacznikami PDF

2 MB

37. ZAŁ. DO SIWZ - DO EDYCJI SP 29

210 KB

37.ZAŁ. 3 DO SIWZ JEDZ - PDF

198 KB

Części załączników do SIWZ 37-1 PRZEDMIARY SP-29

1 MB

37-2 DOKUMENTACJA TECH. SP-29

11 MB

37-3 DOKUMENTACJA TECH. SP-29

643 KB

37-4 DOKUMENTACJA TECH. SP-29

9 MB

37-5 EKSPERTYZA,KONSERWATOR, ZGŁOSZENIE ROBÓT

4 MB

wzór umowy

658 KB

Przedmiar - ELEKTRYKA

1 MB

NOWY FORMULARZ OFERTY 29.05.2018

354 KB

Zmiana SIWZ 37. ZMIANA TREŚCI SIWZ

237 KB

Ogłoszenie o zmianie terminu przesłane do publikacji UE

73 KB

37. II ZMIANA SIWZ- zmiana terminu składania i otwarci ofert

53 KB

29.05.2018 ZMIANA SIWZ

152 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi 29.05.2018 ODPOWIEDZ - WYKONAWCY

65 KB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór_02.07.2018

45 KB

Informacja z otwarcia ofert 12.06.2018 - INF. Z OTWARCIA OFERT

39 KB

CPV Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Grażyna Gumińska (20.04.2018 10:33)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Marciniak (02.07.2018 15:29)

Ilość odwiedzin: 1250

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
02.07.2018 15:29 Agnieszka Marciniak Modyfikacja treści
12.06.2018 14:29 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
01.06.2018 12:15 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
29.05.2018 16:57 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
29.05.2018 16:57 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
29.05.2018 10:55 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
24.05.2018 13:48 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
23.05.2018 16:11 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
15.05.2018 14:10 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
10.05.2018 14:27 Grażyna Gumińska Modyfikacja treści
20.04.2018 10:33 Grażyna Gumińska Utworzenie strony