Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do urządzeń kopiujących Toshiba". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.53.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Licytacja elektroniczna
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 26.04.2018 14:05
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

79 KB

Załączniki do ogłoszenia zał.1 - instrukcja dla wykonawców

238 KB

zał.2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

50 KB

zał.2 - wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

68 KB

zał.3 - przesłanki wykluczenia

48 KB

zał.3 - przesłanki wykluczenia

142 KB

zał.4 - opis przedmiotu zamówienia

34 KB

zał.5 - formularz ofertowy

35 KB

zał.6 - wzór umowy

736 KB

Informacja o Wyborze Oferty wybór najkorzystniejszej oferty

26 KB

CPV Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących (30125000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Dariusz Himstedt (26.04.2018 14:05)

Informację zmodyfikował(a): Dariusz Himstedt (15.05.2018 14:42)

Ilość odwiedzin: 113