Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Modernizacja szatni uczniowskiej SP 12 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.60.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 30.04.2018 16:10
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.60.2018

117 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.60.2018

264 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.60.2018

964 KB

Dokumentacja - DOA-ZP-II.271.60.2018

11 MB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania - DOA-ZP-II.271.60.2018

33 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - DOA-ZP-II.271.60.2018

56 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
Instalowanie nawierzchni podłogowych (45432120-1)
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6)
Roboty rozbiórkowe (45111300-1)
Tynkowanie (45410000-4)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (30.04.2018 16:10)

Informację zmodyfikował(a): Urszula Olszycka (25.05.2018 15:25)

Ilość odwiedzin: 306