Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa ulicy Ks. Skorupki na odcinku od ul. Wólczańskiej do ul. Piotrkowskiej". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.63.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 04.05.2018 14:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu DOA-ZP-II.271.63.2018

144 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu-II.63.2018

23 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ DOA-ZP-II.271.63.2018

276 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ DOA-ZP-II.271.63.2018

25 MB

warunki ZWiK- załącznik do OPZ

2 MB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ-II.63.2018

109 KB

Informacja o Wyborze Oferty informacja o wyborze oferty-II.63.2018

63 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert-II.63.2018

46 KB

CPV Roboty w zakresie nawierzchni dróg (45233220-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (04.05.2018 14:40)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (26.06.2018 14:24)

Ilość odwiedzin: 1162