Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Weekendowe opróżnianie koszy na terenach wskazanych przez Zamawiającego w Mieście Łodzi w roku 2018". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.58.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 07.05.2018 16:00
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu-II.58.2018

91 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.58.2018

209 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ-II.58.2018

631 KB

załączniki do SIWZ-wersja edytowalna

189 KB

Informacja o Wyborze Oferty informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -II.58.2018

55 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert - II.58.2018

45 KB

CPV Usługi sprzątania ulic (90611000-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (07.05.2018 16:00)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (01.06.2018 15:28)

Ilość odwiedzin: 320