Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 110 przy ul. Uniejowskiej 2A w Łodzi” w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii – termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT)". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.40.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 08.05.2018 12:45
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu

140 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

339 KB

Części załączników do SIWZ Zał 1 OPZ

149 KB

zał 2,4,5,6

505 KB

Zał 2,4,5,6

241 KB

zał 3 JEDZ

75 KB

Zał 3 JEDZ

188 KB

zał 3a instrukcja JEDZ

1 MB

zał 8 zobowiązanie

46 KB

Zał 8 zobowiązanie

58 KB

zał 7 umowa

892 KB

arch mapa

487 KB

arch projekt

2 MB

instalacja c.o.

7 MB

c.o mapka

2 MB

piwnice

285 KB

parter

165 KB

piętro

159 KB

instalacja odgromowa

5 MB

rysunek 1

349 KB

rysunek 2

680 KB

rys 1

2 MB

ekspertyza ornitologiczna

2 MB

instalacja odgromowa

807 KB

instrukcja wieszania budek

1 MB

opinia plastyka

646 KB

przedmiar

221 KB

STWiOR arch

8 MB

STWiOR c.o.

2 MB

STWiOR instalacja odgromowa

1 MB

SWTiOR warunki ogólne

6 MB

wzór tablicy informacyjnej

1 MB

Zmiana SIWZ zmiana SIWZ

105 KB

zał 2 po zmianie

267 KB

zał nr 2 po zmianie

167 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

66 KB

ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

70 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert

67 KB

CPV Roboty elewacyjne (45443000-4)
Wykonywanie pokryć dachowych (45261210-9)
Roboty w zakresie stolarki budowlanej (45421000-4)
Tynkowanie (45410000-4)
Roboty malarskie (45442100-8)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (08.05.2018 12:45)

Informację zmodyfikował(a): Magdalena Bednarek-Sicińska (30.08.2018 15:45)

Ilość odwiedzin: 616