Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Opracowanie koncepcji zagospodarowania wód opadowych z terenów zlewni cieku z Bronisina (w granicach administracyjnych Miasta Łodzi), tj. z terenu: Dzikich Pól, Czternastu Straconych, Kalinowskiego, Grójeckiej do Paprociowej". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.51.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Data i godzina publikacji: 08.05.2018 14:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

95 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_1

31 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

200 KB

Części załączników do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ_opz

29 KB

Załączniki nr 2-8 do SIWZ

2 MB

Załączniki nr 2-8 do SIWZ

2 MB

Zmiana SIWZ Zmiana SIWZ

67 KB

SIWZ - Pytania i Odpowiedzi Odpowiedź na pytania_1-9

381 KB

Informacja o Unieważnieniu Postępowania Informacja o unieważnieniu postępowania

47 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

69 KB

CPV Usługi inżynieryjne (71300000-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (08.05.2018 14:40)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (18.06.2018 11:58)

Ilość odwiedzin: 794