Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Remont drogi osiedlowej przy ul. Limanowskiego 136 i ul. Limanowskiego 138 oraz przebudowa zjazdów z ul. Lutomierskiej oraz z ul. Kutrzeby (dawna Tybury) w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.61.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 09.05.2018 15:40
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu 61-Ogłoszenie o zamówieniu

245 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia 61-Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

92 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 61-SIWZ

345 KB

Części załączników do SIWZ 61-Załączniki do SIWZ

2 MB

61-Dokumentacja projektowa

43 MB

61-Zmiana załączników do SIWZ

1 MB

Zmiana SIWZ 61-Zmiana SIWZ

108 KB

Informacja o Wyborze Oferty 61-Informacja o wyborze oferty

37 KB

Informacja z otwarcia ofert 61-Informacja z otwarcia ofert

32 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (45111200-0)
Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg (45233100-0)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Adam Kucharski (09.05.2018 15:40)

Informację zmodyfikował(a): Adam Kucharski (06.06.2018 15:14)

Ilość odwiedzin: 323