Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji termomodernizacji 2 obiektów Miasta Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.62 2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 10.05.2018 09:50
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu ogloszenie o zamówieniu-II.62.2018

128 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ-II.62.2018

989 KB

Części załączników do SIWZ załączniki do SIWZ-II.62.2018

8 MB

Informacja o Wyborze Oferty informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-II.62.2018

64 KB

Informacja z otwarcia ofert informacja z otwarcia ofert-II.62.2018

612 KB

Otwarcie ofert - informacja-II.62.2018

47 KB

CPV Usługi nadzoru budowlanego (71520000-9)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Bożena Gącik (10.05.2018 09:50)

Informację zmodyfikował(a): Bożena Gącik (25.05.2018 08:42)

Ilość odwiedzin: 294