Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Realizacja projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.65.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
Rodzaj zamówienia: Usługi
Data i godzina publikacji: 10.05.2018 15:15
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Inne Informacje Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy DOA-ZP-II.271.65.2018 Zamieszczenie ogloszenia w BZP nastąpiło w dniu 10.05.2018r

71 KB

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w BZP w dniu 13.06.2018r., ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy opublkowano w dniu 10.05.2018r.

55 KB

CPV Usługi w zakresie promocji (79342200-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Maria Herszel (10.05.2018 15:15)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Balcerak (13.06.2018 13:53)

Ilość odwiedzin: 203