Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Przebudowa chodników i innych nawierzchni utwardzonych na nieruchomościach niezabudowanych na terenie działania Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ". Nr ref.: DOA-ZP-II.271.66.2018
Wartość zamówienia: Poniżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 11.05.2018 16:02
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu - DOA-ZP-II.271.66.2018

149 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ - DOA-ZP-II.271.66.2018

321 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki do SIWZ - DOA-ZP-II.271.66.2018

2 MB

Dokumentacja - Załączniki do OPZ - DOA-ZP-II.271.66.2018

2 MB

Informacja o Wyborze Oferty Wybór najkorzystniejszej oferty cz.2 - DOA-ZP-II.271.66.2018

51 KB

Informacja o wyborze oferty

66 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

108 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania (45233222-1)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Urszula Olszycka (11.05.2018 16:02)

Informację zmodyfikował(a): Krzysztof Wawrzyńczyk (26.06.2018 13:47)

Ilość odwiedzin: 301