Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "„Budowa chodników na ul. Kujawskiej i ul. Złotno w Łodzi – II części”". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.43.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 14.05.2018 08:27
Źródło finansowania przetargu: Środki własne
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

158 KB

Ogłoszenie o Zmianie ogłoszenia Zmiana ogłoszenia o zamówienia wysłana do publikacji

72 KB

Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

71 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ_chodniki

393 KB

Części załączników do SIWZ Załączniki nr 1-8 do SIWZ

3 MB

Dokumentacja projektowa dla części I_ul. Kujawska

35 MB

Dokumentacja projektowa dla części II_ul. Złotno

21 MB

Zmiana SIWZ Zmiana treści SIWZ

291 KB

Zamienne zał. nr 2 (Formularz ofertowy) i nr 7 (wzór umowy) do SIWZ

1 MB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborzez najkorzystniejszej oferty (cz. I i Cz. II)

46 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert

32 KB

CPV Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu (45230000-8)
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg (45233000-9)
Roboty w zakresie różnych nawierzchni (45233200-1)
Roboty w zakresie nawierzchni dróg (45233220-7)
Przygotowanie terenu pod budowę (45100000-8)
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne (45111000-8)
Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad (45112730-1)
Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych (45112710-5)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Barbara Rudzka (14.05.2018 08:27)

Informację zmodyfikował(a): Barbara Rudzka (11.07.2018 13:54)

Ilość odwiedzin: 536