Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Prowadzący postępowanie: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi
Tytuł zamówienia: "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 114 przy ul. Starosikawska 18 w Łodzi". Nr ref.: DOA-ZP-III.271.46.2018
Wartość zamówienia: Powyżej progu
Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Data i godzina publikacji: 14.05.2018 09:53
Źródło finansowania przetargu: Środki z Unii Europejskiej
Ogłoszenie o Zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu

151 KB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) SIWZ

438 KB

Części załączników do SIWZ Zalaczniki_do_SIWZ.zip

8 MB

Dokumentacja.zip

46 MB

STWIORB.zip

16 MB

Zmiana SIWZ SIWZ-zmiana.pdf

114 KB

Zalacznik__2-RODO.pdf

202 KB

Zalacznik__2-RODO-wersja_edytowalna.doc

165 KB

Informacja o Wyborze Oferty Informacja o wyborze oferty

41 KB

Informacja z otwarcia ofert Informacja_z_otwarcia.pdf

48 KB

CPV Roboty budowlane (45000000-7)
Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (45261000-4)
Roboty izolacyjne (45320000-6)
Izolacja cieplna (45321000-3)
Instalowanie centralnego ogrzewania (45331100-7)
Roboty remontowe i renowacyjne (45453000-7)
Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)
Ochrona odgromowa (45312310-3)
wróć do zamówien publicznych

Informację wprowadził(a): Agnieszka Marciniak (14.05.2018 09:53)

Informację zmodyfikował(a): Agnieszka Marciniak (12.07.2018 14:34)

Ilość odwiedzin: 484